Håndtering af personoplysninger

Her kan du læse hvordan Becks Autoservice håndterer personoplysninger. 

 

Dataansvarlig:

Becks Autoservice er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.  

Vores kontaktoplysninger er: tlf. 7464 2689, mail: post@becksautoservice.dk 

 

Vi behandler følgende persondata:

Kunder: 

  • I forbindelse med kunders ansøgning om lån via Resurs Bank, modtager vi kopi af ansøgningsblanketten indeholdende kundens navn og dele af kreditkort-nr.
    Blanketten opbevares i en mappe i aflåst skab, dog kun indtil vores udestående med kunden er indbetalt, derefter makuleres blanketten. 
  • I forbindelse med køb og salg af biler, udfyldes købsaftale indeholdende kunders data. Blanketten opbevares i en mappe i aflåst skab i 5 år efter indgået salg.
  • Kunders kontaktdata, adresser og info om bil forefindes i systemet FTZ+, der er lavet databehandleraftale med FTZ. Såfremt kunden IKKE har fået udført reparation / eftersyn på bilen indenfor 5 år slettes kunden med alle tilhørende data. Gennemgang og sletning sker 2 gange årligt hhv. i maj og november mdr. 

 

Personale: 

  • Ansættelseskontrakter indeholdende cpr-nr. mm. opbevares i aflåst skab, og kun så længe vedkommende er ansat i virksomheden og indtil senest 4 mdr. efter fratræden makuleres alle bilag. 
  • Lønbehandling foretages for nuværende i Proløn, alle data beskyttes jf. underskrevet databehandleraftale med Proløn. 
  • Medarbejdere som optræder i fotos eller film på hjemmesiden har givet deres samtykke til dette.