Garantibestemmelser

FTZ Autodele & Værktøj A/S – Garantibestemmelser

Omfattet af garantien
Der ydes en garanti på 3 år på reservedele.

Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.

FTZ er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.

Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.

Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele – dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Ej omfattet af garantien
Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

Garantiperiode
Garantien gælder i 3 år fra FTZ’s fakturadato.

Betingelser
En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt.

Dokumentation
Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel SKAL samtlige fakturaer i sagen medsendes (oftest faktura fra FTZ til mekaniker og faktura fra mekaniker til slutbruger).

Sagsbehandling
Garantisagen skal indleveres til den FTZ-afdeling, der har leveret reservedelen, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til FTZ.

Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.

FTZ’s almindelige betingelser for reklamationsret/mangler er ligeledes gældende i garantisager.

Ikrafttræden
Garantibestemmelserne gælder for alle køb af reservedele foretaget hos FTZ efter 1. september 2012 og træder i stedet for lignende, generelle bestemmelser, der måtte ligge forud for disse.

Seneste kommentarer

13.09 | 10:16

https://facebook.com/events/s/tour-de-%C3%A6ttear-2022/1099207624027404/

01.05 | 14:34

Hej. Hvad koster det for en VW Touareg 3.0 V6 7L med BKS motor, fra 2007. Hvor meget kan man spare i dieselomkostninger?

01.02 | 10:51

1200 kr + moms dyse og indsugningsrens.

01.02 | 10:49

Hej Carsten prisen er 1200+moms dyse og indsugningsrens.

Del siden